Over de sport

Wat is Ultimate Frisbee?

Sport

Speelveld

Ultimate frisbee is een uitdagende teamsport die zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. In de zaal of op het strand speelt men 5 tegen 5 en op het gras wordt er 7 tegen 7 gespeeld. Het veld buiten is 100 meter lang en 37 meter breed, ongeveer een voetbalveld. Je hebt als speler geen vaste positie, dus dit is een sport voor mensen die houden van een fysieke uitdaging.

Spelregels

Spirit

Bij Ultimate frisbee is het de bedoeling de frisbee in de eindzone van de tegenstanders te vangen. Je scoort dus zoals bij American Football en Rugby (‘touchdown’). Lopen met de frisbee en elkaar aanraken is niet toegestaan. Je mag de frisbee maximaal 10 seconden vasthouden. Als je de frisbee gooit en deze wordt niet door een medespeler gevangen binnen de lijnen van het veld, dan is de frisbee voor de tegenstanders en draait het spel direct om. Deze wisselingen volgen elkaar soms snel op.

Bij Ultimate is fair play de basis van de spelregels. Spelers kennen de regels en passen deze zelf toe, er is dus geen aparte scheidsrechter aanwezig. Straffen bestaan ook niet. Als spelers het niet met elkaar eens zijn over de situatie, dan gaat de frisbee terug naar waar hij was voordat het conflict ontstond. Alle spelers samen zijn verantwoordelijk voor het spelverloop. Je leert daardoor voor je rechten op te komen en uit te drukken wat je vindt. Je laat daarbij bij voorkeur ruimte voor een andere mening, je probeert elkaar positief te benaderen en je probeert vlot vast te stellen of je het met elkaar eens bent. Bij een spannende wedstrijd ben je misschien iets kritischer dan bij een wedstrijd waarin je 14-2 achterstaat, maar het principe is hetzelfde. We noemen deze manier van met elkaar omgaan de “Spirit of the Game”.

Video

EK in Veenendaal

Materiaal

Frisbees

De frisbees die bij Ultimate worden gebruikt verschillen. De frisbee voor volwassenen wegen 175 gram en hebben een diameter van 27,5 cm. Voor junioren jonger dan 13 is dat 140 gram en 24,8 cm. Officiële wedstrijdfrisbees hebben niet alleen dit gewicht en formaat, maar zijn ook goedgekeurd door de WFDF (World Flying Disc Federation). Dit zijn ook de frisbees die het best geschikt zijn om mee over te gooien in het park.

Kleding

Tijdens de trainingen draag je sportieve kleding, niet anders dan bij (zaal)voetbal. Zo dragen de meeste spelers normale voetbalschoenen met noppen. Er zijn ook speciale frisbeeschoenen, maar voetbalschoenen volstaan ook. In de zaal worden zaalvoetbalschoenen gedragen. 

Bij de wedstrijden dragen wij een tenue, met een clubshirt of een hoodie. Zo is iedereen herkenbaar als een Tijger in het veld!

Wereldwijd

Frisbee Bond

Ultimate wordt gespeeld in 70 landen wereldwijd door ongeveer 7 miljoen spelers. In meer dan 68 landen zijn federaties of nationale bonden en clubs actief. De competities zijn nationaal en internationaal.

De Nederlandse Frisbee Bond heeft ongeveer 1500 leden verdeeld over 30 verenigingen en bestaat sinds 1979. De Belgian Ultimate Federatie had in 2015 1500 leden verdeeld over 26 clubs. Wil je weten waar je spelen kunt, klik hier.Nederland heeft een jeugdcompetitie voor diverse leeftijden, met een innovatieve spelopzet. De eerste stappen daartoe werden in 2005 gezet door Hans Krens (tevens de drijvende kracht achter www.frisbeewinkel.nl) Hij trainde de jongste jeugd in drie steden, organiseerde de eerste jeugdcompetities en werd in 2009 de eerste bondscoach van het Nationaal Ultimate Team U17. Sindsdien is het jeugdfrisbee in Nederland verder gegroeid en zijn meer mensen betrokken geraakt. Meer dan 10 jaar later zijn er in Nederland 10 verenigingen waar je als jeugdspeler terecht kunt. Ook in België zijn er diverse clubs met een gezonde en leuke jeugdafdeling.

Nederlandse Frisbee Bond